Chào mọi người! Hôm nay Vui Cùng Bạn xin giới thiệu với mọi người bảng Morse hay sử dụng trong truyền tin. Khá thú vị!

Đây là bảng Morse. Thường thì Morse thường được dùng trong Truyền tin nhiều hơn, nhưng đôi khi cũng được dùng để làm bảng mã giải một số mật thư đơn giản như mật thư núi, số chẵn lẽ, chữ ngắn dài, ...